Uppdrag som webbredakör åt företag i Stockholm

2012-07-27

Byggföretaget Solumcura har gett oss ett löpande uppdrag som webbredaktör för deras Drupal site. I uppdraget ansvarar vi för copywriting och bildbehandling för nytt innehåll så som referenser och nyheter.

Vidareutveckling av webbplatsen

Toppbannern har bytts ut till ett bildspel som tydligt visar före och efter i bilder på 4 av de byggprojekt som Solumcura har gjort. De olika projekten visar vilka olika arbetsområden som Solumcura verkar inom t ex köksrenovering i Stockholmsområdet. Vi har även adderat en lapp som är lagd över toppbannern, den visar hur de arbetar mot fuskbyggen. Länken på lappen leder till en sida som berättar om hur man som privatperson kan upptäcka byggfusk.