Domännamnets betydelse

Om vikten av ett bra domännamn

Sökmotorer som Google viktar tusentals egenskaper som en webbsida har. T ex så tittar sökmotorn på domännamnet. De sökord/nyckelord som finns där har mycket stor vikt.

Därför har vi givit rådet till Vasarestaurangen, som vill komma högt upp på sökmotorn med orden festvåning och festvåningar, att köpa och gå över till att använda domännamnet festvaningar.se.

Till att börja med lägger vi en länk till deras sajt om festvåningar i Stockholm.