Webb 2.0

2009-09-09

Webb 2.0 har börjat etablera sig och anses numera som standard för många större företag. Själva begreppet skapades av Tim O'Reilly och är ett samlingsbegrepp för uppdateringarna mellan de olika versionerna av webben.

Skillnaden mellan webb 1.0 och webb 2.0 är enkel. Webb 1.0 var en informativ plats där man kan hitta fakta men inte interagera. Besökarna på sidan förblir passiva och får aldrig chansen att säga sin åsikt.

Besökarna i centrum

Med webb 2.0 är besökaren i centrum. Man har bytt ut frågorna "Vad vill vi säga?" och "Vad vill målgruppen veta?" till "Vad vill besökaren göra?" och "Hur ska vi göra för att målgruppen ska vilja agera?" Webb 2.0 handlar om besökarna istället för producenterna.

Wikipedia.org och facebook.com är två sidor som använder webb 2.0. Inloggningsfunktionen ger möjlighet för att kommunicera med andra människor samt påverka webbplatsen. Det är användaren som bidrar med fakta på webbplatsen och kan se både sina egna poster och andras.

Webb 2.0 utvecklades snabbt och med det skapades den nya termen mashup. En mashup är en webbapplikation som kombinerar två olika källor för att skapa en ny tjänst. Ett exempel på en mashup är en kartfunktion som paras ihop med en köp/sälj site över hus. Då får du veta vart husen ligger och kan navigera dig via karta istället för adresser som inte säger något.