Vargarkitekter.se - En ny wordpress sida

2014-02-28

Om Vargarkitekter

Varg arkitekter startades 2014 och ägs av arkitekt SAR/MSA Inga Varg, som leder arkitektteamet och är nära involverad i projektens utformning. I dag arbetar ett femtontal personer på kontoret som ligger vid Tjärhovsplan i Stockholm.

Den nya hemsidan

Hemsidan är gjord i cms-systemet wordpress. Eftersom Varg arkitekter är en arkitektbyrå var det viktigt att ha bilder i centrum. Bilderna behövde kunna visas snyggt i alla webläsare och sidan behövde även vara responsiv.

Sidan skalar snyggt ner till två olika storlekar där designen ändras. Speciellt menyn ändras i de olika storlekarna men även kolumnlayouten förändras.

Se sidan på www.vargarkitekter.se